In Memorian: Anders KlintAnders musikaliska bana började tidigt. Hans fö
rsta gitarr införskaffades i 8-9 årsåldern och sedan fortsatte han att prova olika instrument, även om gitarr förblev hans huvudinstrument.
Som 16-åring var han med och satte upp Jesus Christ Superstar i Vendelsö kyrka, och det var Anders som arrade musiken dom framförde.


Vid sin pension fick han under jubel fr
ån kollegor spela "Blinka lilla stjärna" på samtliga av musikskolans instrument, och han klarade dem alla!


Anders sjöng i flera körsammanhang, han följde med Nicolai kammarkö
r på turne bland annat i Kina och Argentina.
Han sjöng på Sollidens scen en nyårsafton med Nyårskören under ledning av Christian Ljunggren.
Jag minns att han sökte till Radiokören en gång och efteråt sa lite sarkastiskt; "Dom måste hålla en ovanligt hög standard i år. Jag kom inte med!"

Anders arbetade i många år som musiklärare, både på Fredrika Bremergymnasiet och i kommunala musikskolan. Han startade ett 8-mannaband; Jazzt8, med elever i gymnasiet och arrade givetvis all musik.
Ett flertal musikaliska spex sattes upp med lärare och elever.
Det var i skolan han fick förfrågan om att starta en kör, och det blev början till Haninge ungdomskör som sedan blev AcQuire.


Anders har ocks
å varit verksam som arrangör av körmusik och förläggare. Genom sitt förlag, Arrak musik, har han försett körer i Sverige och utomlands med nya arrangemang på både gamla klassiker och helt nya låtar.


Karri
ären avslutades abrupt och alldeles för tidigt när han drabbades av Covid-19 och avled i en ålder av bara 64 år.

Det är många i kör-Sverige som saknar Anders!